• Chiddu chi nc’è pi ttia lu me’ cori

  o mammicedha, ti lu vogghiu diri

  cu pocu versi! Semplici paroli

  chi dill’anima mia sentu nisciri!

   

  ncc’è tantu affettu chi stracurna a scasa,

  o ianca palumbeddha ‘ndustriusa

  tu si’a bandera di la nostra casa

  nu bbeni randi, mamma priziusa!

   

  lu sguardu toi amurusu la to vuci

  lu to’ sorrisu, palumbeddha i paci

  comu ‘na carizza ruci ruci

  su barzimu chi tantu bbeni faci!

   

  Tu sulu, mamma, ‘nte mumenti niri

  ni  runi forza e mmi sa’ cunzulari

  cu belli garbi, cu bellu agiri

  chi grandi ‘nsignamenti mi sa’ dari!

  La vita tua è ‘na fiamma chi rischiara

  li iorna mei chi pauu accantu a ttia

  o Mamma..si s’avissi a cunzumari..

  è meghiu mi si tuta ‘a vita mia!

  Continua a leggere »